WOZ waarde Groningen, controleer het!

De WOZ waarde (Waardebepaling Onroerende Zaken) beschrijft de waarde van je woning of ander onroerend goed op een bepaald moment. De gemeente is verantwoordelijk voor het bepalen van de WOZ waarde Groningen. Ze stuurt deze elk jaar op in een zogenaamde WOZ waardebeschikking, waarbij als peildatum 1 januari van het voorgaande jaar geldt. Huizenbezitters ontvangen de waardebeschikking meestal rond begin maart. Het kan zijn dat de WOZ waarde Groningen door de gemeente te hoog is ingeschat. Ze berekent deze namelijk op basis van een aantal factoren, maar kijkt niet naar bijzondere eigenschappen van de woning. Zo kijkt de gemeente naar de ligging van de woning en de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Als je het niet eens bent met de hoogte van de WOZ waarde Groningen, dan kun je deze aanvechten en een bezwaar indienen.

Reden voor een bezwaar WOZ waarde Groningen

Mocht je WOZ waarde te hoog zijn ingeschat, dan kost je dit onnodig veel (extra) geld aan belastingen en andere heffingen. De hoogte van de WOZ waarde Groningen bepaalt immers direct hoeveel belastingen je jaarlijks moet afdragen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om loonheffingen, eigenwoningforfait, erfbelasting, onroerendezaakbelasting, rioolheffingen en waterschapsbelasting. Toch maakt slechts 2% van de Nederlandse huiseigenaren gebruik van de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. En dat is best opmerkelijk te noemen, als je weet dat meer dan de helft van de bezwaarschriften wordt gehonoreerd door de gemeente. Daarbij is er een jaarlijkse besparing van enkele tientallen en soms wel honderden euro’s te behalen. Vele mensen vinden het echter te veel gedoe om een bezwaar aan te tekenen, denken dat de kans van slagen niet groot is of weten überhaupt niet dat een bezwaar mogelijk is. Neem een partij in de arm die je kan helpen met de gehele bezwaarprocedure.

Argumenten voor een lagere WOZ waarde

Als je bezwaar tegen de WOZ waarde Groningen aantekent, dan is het van belang dat je goede argumenten voor een lagere WOZ waarde aandraagt. Dit kunnen zaken zijn die te maken hebben met de staat van je woning en zaken die betrekking hebben op de omgeving. Enkele argumenten zijn:

  • Er zijn schadelijke stoffen (zoals asbest) in de woning aangetroffen
  • Je zit middenin een verbouwing
  • Je badkamer en keuken zijn verouderd
  • De buurt gaat steeds verder achteruit
  • Er wordt een windmolenpark in de buurt aangelegd. 

Zoals je ziet zijn dit allemaal zaken die een negatieve invloed hebben op de waarde van je woning. Voer deze dus aan wanneer je een bezwaar bij de gemeente indient.

Schakel de hulp in van een professional

Mocht je de tijd of kennis niet hebben om een bezwaar tegen de WOZ waarde Groningen aan te tekenen, laat je dan bijstaan door een gespecialiseerde partij. Zij weet exact welke informatie nodig is om een bezwaarprocedure op te starten. Dit scheelt jou veel tijd, bovendien neemt de kans op een gehonoreerd bezwaar verder toe. Het enige wat jij hoeft aan te leveren is de waardebeschikking en je goedkeuring. Daarna is jouw werk gedaan en kun je rustig afwachten tot je geld gaat besparen.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*